top of page

Köpevillkor

 

Allmänna villkor


För att handla i butiken måste du vara minst 18 år gammal. I och med en lagd order har du godkänt de allmänna villkoren. Vi reserverar oss för eventuella slutförsäljningar och lagersaldofel och kan makulera en order om det visar sig att den är slutsåld eller av andra orsaker inte går att leverera. Kund meddelas i så fall, och hela beloppet återbetalas. Kund ansvarar för att personuppgifterna som lämnas i samband med ett köp är korrekta och fullständiga. Observera att färger på produkterna kan upplevas olika på olika skärmar och skilja sig från verkligheten. Priser anges inklusive moms. Priser kan ändras i framtiden. Fraktavgiften är fast.


GDPR


Dina personuppgifter hanteras GDPR. Vi samlar endast in de personuppgifter som krävs för att fullfölja vårt åtagande gentemot dig som kund. Personuppgifterna kommer användas av oss, företaget som står för betallösningen och fraktbolaget. Du kan när som helst begära ut de uppgifter vi har om dig samt be att vi ska ta bort dem ur vårt register. Detta gör du genom att mejla Info@blackamusik.com Dina personuppgifter kommer inte att säljas till 3:e part. Enligt bokföringslagen kommer personuppgifter så som adress och namn sparas på kvitton och fakturor i 7 år, därefter annulleras dem. 
Vill du läsa mer om vår GDPR policy kan du göra det här >Forcemajeure


Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar vi dig i början och i slutet av den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och vi rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

bottom of page