Extra årsmöte

26 april 2021

Välkommen på ett extra årsmöte!
På ordinarie årsmöte 31/3 kom ett förslag om stadgeändring upp. För att genomföra förslaget kallar vi till ett extra årsmöte den 24 maj kl. 18.00, mötet är digitalt via zoom.
Anmäl dig senast den 22 maj till info@blackamusik.com