Blacka Musiks Själ
Föreningens grund och visioner.

En galen demokrati

I alla former av representativ demokrati finns risken för att en mindre grupp manövrerar sig själva till en position där makt och ränksmideri motverkar själva syftet. Vi i Blacka Musik har valt en annan väg:
Galen Demokrati!
Som symbol för denna galna demokrati väljer vi varje år en av våra yngsta medlemmar som ordförande i föreningen. En mental bild för positiv livskraft och ett antiatuktoritärt tankesätt. Att verka i ett mindre sammanhang ger oss möjligheten att verkligen genomföra denna typ av demokrati. Alla styrelsemöten är öppna för alla medlemmar som vill närvara. Allt sker inför öppen ridå. Allas röster är lika värda, alla kan påverka på riktigt.
Ett arbetssätt utan krav på makt, baktankar & personlig vinning. Alla våra vackra ordföranden bär en glimt av denna utopi i sina ögon.
Som en aning om att det går.

 

 

-Ismer och droger

Vi lever i Sverige, i ett litet brukssamhälle. Här fanns vi när reggaemusikens unika uttryck fullständigt golvade oss i slutet av 70-talet och fortsätter att golva oss än idag. Vi älskar musiken, vi inspireras av texter om rötter, identitet och uppror mot maktfullkomliga samhällsinstitutioner.
Däremot tar vi självklart avstånd från drogromantik, rasism, politisk eller religiös fundamentalism och kvinnoförtryck.
Det är lika normalt för oss som att andas.
I våra stadgar finns allt detta formulerat.
Detta är vi.

 

 

Blacka Brudar

En medveten tanke och självklar riktning har sedan  grunden varit att ge alla lika mycket plats och Blacka Musik har alltid haft många tjejer och kvinnor som satt sin prägel på verksamheten.

Fortfarande på 20000-talet är musikbranschen dominerad av män. Därför är det viktigare än någonsin att skapa utrymme för tjejer och ickebinära, ge en möjlighet att lita på sina egna krafter, sitt egna skapande och att våga.

Vi vill se den självklara kraften i varje människa och därigenom aktivt motverka en människosyn där könstillhörighet är en orsak att begränsa en människas möjlighet att forma ett eget liv.

Styrelsen 

Blacka Musik styrelse 2018:

Ordförande: Chil Vildeskog
Vice ordförande: Patrik Hyberts
Telefonnummer: 0709-130241
Sekreterare: Daniella Torres Reuterstrand
Ledamöter:
Kevin Acuna
Maria Strid
Suppleanter:
Johanna Vildeskog
Elinor Nyman

Valberedning:
Markus Vildeskog

Revisorer:
Bob Nordqvist
Kajsa Salinder